czwartek, 8 lutego 2018


fot. Štefan Štefančík / unsplash.com CC0 1.0
Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego serdecznie zapraszają na COST Info Day. Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in  Science and Technology, akronim: COST), jest programem wspierającym wielostronną współpracę pomiędzy pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

Program umożliwia tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych a także integrację naukowców w Europie i poza nią. Ze środków przyznanych przez COST można finansować spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe w szerokim zakresie tematów naukowych. 

Celem COST Info Day jest zapoznanie uczestników z zasadami udziału w programie COST, warunkami aplikowania i przystępowania do akcji a także możliwościami jakie stwarza uczestnictwo w programie. Wystąpienia przedstawicieli Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej, eksperta oceniającego wnioski oraz naukowców-uczestników akcji COST umożliwią całościowe ujęcie kwestii związanych z programem, istotnych zarówno dla badaczy jak i przedstawicieli instytucji naukowych

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2018 r. w godzinach 9:00-15:30, w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, bud. B, Aula B-17. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się wypełniając formularz. Udział jest bezpłatny. 

REJESTRACJA: formularz on-line pod adresem http://www.kozminski.edu.pl/costinfoday/

Gościem COST Info Day będzie członek Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) 
Prof. NILS STENSETH

University Of Oslo

Chair of the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis,  Chair of the Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change (NorMER) 

Więcej informacji o COST i wydarzeniu na stronach:

Informacja prasowa

Zdjęcie we wpisie: fot. Štefan Štefančík / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom