wtorek, 27 lutego 2018


Logo inicjatywy Eureka
Do 23 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Eureka konkurs 1/2018. Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
  • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
  • ukierunkowanie rynkowe;
  • cywilny cel projektu;
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
Szczegółowe informacje o naborach wniosków można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom