środa, 7 lutego 2018


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 15 maja 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Stypendium może trwać od 6 do 9 miesięcy. W ramach stypendium zapewnione jest pokrycie następujących kosztów:
  • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA;
  • Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami afiliacyjnymi i/lub ubezpieczeniem medycznym wymaganym przez amerykańską instytucję goszczącą;
  • Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA;
  • Miesięczny dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego;
  • Miesięczny dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.
 O stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
  • Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta);
  • Przygotowują rozprawę doktorską w uczelni, instytucie badawczym, jednostce naukowej PAN, międzynarodowym instytucie naukowym lub innej jednostce naukowej w Polsce, a ich rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium;
  • Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat;
  • Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego;
  • Spełniają wymogi formalne wizy J-1.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom