czwartek, 1 lutego 2018


Logo programu Granty na granty
Od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Budżet programu wynosi 2 mln zł.

W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nabór skrócony do 30 września 2018 r.

Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:
  • koszty związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, 
  • koszty związane z uzupełnienia wniosku projektowego,
  • koszty związane z poprawieniem wniosku projektowego, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie
Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:
  • Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu "Maria Skłodowska-Curie COFUND";
  • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom