czwartek, 15 lutego 2018


Logo województwa Mazowieckiego
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów uczelni artystycznych z województwa mazowieckiego. Stypendium przyznawane jest na realizację przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Stypendium wynosi 6 300 zł.

Jak informują organizatorzy autorski projekt stypendialny należy przygotować w jednej lub kilku następujących dziedzinach sztuki:
  • film,
  • literatura,
  • muzyka, 
  • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia, taniec, teatr.
O stypendium może ubiegać się student uczelni artystycznej, który spełnia następujące warunki:
  • zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego,
  • średnia ocen w roku akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium wojewódzkie wynosi co najmniej 4,0.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom