piątek, 2 lutego 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 marca 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursu na nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym także pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali opisane poniżej osiągnięcia.

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane są za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych. Przyznawane są trzy nagrody po 100 000 zł każda. Wnioski mogą być składane przez:
  • uczelnie,
  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  • instytuty badawcze,
  • jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
  • stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,
Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznawane są za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich oraz za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia. Przyznawanych jest pięć nagród po 40 000 zł każda. Wnioski mogą być składane przez:
  • uczelnie,
  • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
  • instytuty badawcze,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom