poniedziałek, 26 lutego 2018


Logo Funduszy Europejskich
Od 3 kwietnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Konkurs 3/1.1.1/2018 MSP - SEAL OF EXCELLENCE Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Konkurs adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które otrzymały Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które: 
 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBiR
 • otrzymały Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).
Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących turach:
 • od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r.;
 • od 1 maja do 31 maja 2018 r.;
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2018 r.;
 • od 1 lipca do 31 lipca 2018 r.;
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.;
 • od 1 września do 30 września 2018 r.;
 • od 1 października do 31 października 2018 r.;
 • od 1 listopada do 30 listopada 2018 r.;
 • od 1 grudnia do 28 grudnia 2018 r. do godziny 16:00.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom