wtorek, 20 lutego 2018


Logo Funduszy Europejskich
Od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1  "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Konkurs dotyczy tylko regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Zgodnie z informacjami organizatorów dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w Zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł.

Zgłaszane projekty muszą wchodzić w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom