poniedziałek, 26 lutego 2018


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało wyniki Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Uniwersalia 2.2. i Dziedzictwo Narodowe, w których nabór prowadzony był w w 2017 r.. Finansowanie na łączną kwotę blisko 35 mln zł pozyskało 39 najlepszych projektów. Listę finansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

W module Dziedzictwo Narodowe złożonych zostało 228 wniosków. Finansowanie na łączną kwotę blisko 32,5 mln zł uzyskało 28 z nich (współczynnik sukcesu 12,28%). W module Uniwersalia 2.2. złożono 84 wnioski. Finansowanie na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł zdobyło 11 projektów (współczynnik sukcesu 13,09%)

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom