czwartek, 15 lutego 2018


fot. Adam Sherez / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość. Do konkursu można zgłaszać prace z  wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz doktorskie, które zostały obronione w latach akademickich 2016/2017 oraz 2017/2018.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • dla autora najlepszej pracy magisterskiej -  nagroda w wysokości 3 000 zł,
  • dla autora najlepszej pracy doktorskiej  - nagroda w wysokości 5 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Adam Sherez / unsplash.com CC0 1.0



Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom