wtorek, 13 lutego 2018


Logo Śląskiego Funduszu Stypendialnego
Do 15 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych - mieszkańców województwa śląskiego, którzy spełnią wymagania konkursowe.

Wnioskodawca musi spełnić następujące wymagania:
  • osiągnął w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
  • udokumentuje szczególnie trudną sytuację ekonomiczną;
  • nie ukończył 24 lat.

Przez szczególnie trudną sytuację ekonomiczną należy rozumieć sytuację, w której dochód rodziny wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 870 zł (brutto) na jednego jej członka.

Stypendium przyznawane jest maksymalnie na jeden semestr, czyli pięć miesięcy. Stypendium przekazywane jest na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom