poniedziałek, 12 lutego 2018


Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Do 13 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2018. Konkurs adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2018/2019 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu
stypendium jest przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe lub obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.
Jak informują organizatorzy konkursu na rok akademicki 2018/2019 przyznane zostanie jedno stypendium i dwie dotacje. Wysokość stypendium wyniesie 28 940 zł a wysokość dotacji 9 647 zł.

Strona internetowa konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa SkubiszewskiegoPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom