wtorek, 6 lutego 2018


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 marca 2018 r. do 30 maja 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach PO IR Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Budżet konkursu wynosi 700 mln zł. Konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Wnioski do konkursu mogą składać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. 

Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 000 euro - na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  • 2 mln euro - na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Do 29 czerwca 2018 r. trwa także nabór wniosków w ramach tzw. szybkiej ścieżki dla dużych przedsiębiorstw. Budżet konkursu wynosi 700 mln zł.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom