wtorek, 27 lutego 2018


Logo konkursu plastycznego „Ulica Themersonów”
Do 14 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu plastycznego „Ulica Themersonów”. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wydziałów artystycznych. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace wykonane w dowolnej technice rysunkowej (węgiel, ołówek, kredka, frotaż itp.) lub graficznej (linoryt, drzeworyt, akwatinta itp.), w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć wybranego fragmentu literackiego, wiersza lub filmu artystycznego Themersonów.

Autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody finansowe:
  • I nagroda - 3 000 zł brutto;
  • II nagroda - 2 000 zł brutto;
  • III nagroda - 1 000 zł brutto.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom