czwartek, 15 marca 2018


Logo Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoDo 30 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską, licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018 oraz prace doktorskie obronione w latach 2015-2018. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 15 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace związane z następującą tematyką:
  • Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
  • Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
  • Służby specjalne – historia, teraźniejszość.
  • Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania.


Dla autorów najlepszych prac organizatorzy przygotowali następujące nagrody:
  • I nagroda finansowa - 6 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego";
  • II nagroda finansowa - 5 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego";
  • III nagroda finansowa - 4 000 zł, publikacja fragmentów pracy w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego".
Organizatorzy planują także przyznanie nagród rzeczowych.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom