czwartek, 1 marca 2018


Logo konkursu Wspieramy rozwój
Łącznie 1 mln zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty - m.in. uczelnie i instytucje naukowe - realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły do 26 marca 2018 r.

Celem konkursu organizowanego przez Cedrob S.A. jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Może ona obejmować zarówno projekty edukacyjne, naukowe, kulturowe, sportowe, jak i inicjatywy społeczne. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów opiewających na łączną kwotę 1 mln zł

Cedrob informuje, że w konkursie może brać udział m.in.:
 • fundacja;
 • uczelnia;
 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie;
 • uczelniane organizacje studenckie;
 • instytut badawczy;
 • organizacja sportowa;
 • jednostka służb mundurowych, o ile przepisy powszechnie obowiązujące pozwalają takiej jednostce na przyjmowanie nieodpłatnych świadczeń od podmiotów spoza jednostek sektora finansów publicznych;
 • instytucja kultury, w tym w szczególności biblioteka lub muzeum;
 • wiązek wyznaniowy, kościoły lub jednostka organizacyjna kościoła lub związku wyznaniowego, mająca zdolność prawną;
 •  inna organizacja, zajmująca się działalnością społecznie użyteczną.
Wnioskodawcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach: 
 • Nauka i rozwój 
 • Edukacja i sport
 • Kultura 
 • Inicjatywa społeczna
 • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
W każdej z nich przewidziano granty w wysokości: 30 tys. zł – 2 granty, 20 tys. zł – 4 granty, 10 tys. zł –  3 granty, 5 tys. zł – 6 grantów. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom