czwartek, 15 marca 2018


Herb Gliwic
Do 28 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2015-2018, które nie zgłaszano do konkursu w jego wcześniejszych edycjach. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Prace licencjackie, magisterskie i doktorskie należy zgłosić do konkursu, dostarczając jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej i jeden egzemplarz pracy na płycie CD wraz z wnioskiem, który winien zawierać:
  • imię i nazwisko autora oraz adres korespondencyjny, nr PESEL, telefon kontaktowy i e-mail,
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu, potwierdzającą nadanie tytułu licencjata, magistra lub doktora,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
  • autorskie streszczenie pracy ze wskazaniem na możliwości wykorzystania jej przez miasto Gliwice do celów promocyjnych.
Prace mogą zgłaszać rektorzy, dziekani oraz rady wydziałów. Zgłoszenia mogą składać również ich autorzy po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziału lub placówek badawczych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom