poniedziałek, 19 marca 2018


M-ERA - logo
Do 12 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln euro.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Nauki do konkursu można składać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR oraz na stronie internetowej M.era-Net.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom