poniedziałek, 12 marca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 4 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Polskie Powroty. Cele programu jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Na realizację projektu można pozyskać do 2,175 mln zł. Budżet pierwszej edycji programu wynosi 45 mln zł.

Z wnioskiem ramach pierwszej edycji programu mogą występować wnioskodawcy, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Powracający do Polski naukowiec musi zostać zatrudniony przez:
  • uczelnię;
  • jednostkę naukową (instytut badaczy lub naukowy PAN);
  • inne jednostki organizacyjne posiadające kategorię naukową.
Jak informuje NAWA:
Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).
Do zadań osoby, która powraca do Polski należy:
  • stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania,
  • prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych.


W ramach projektu realizowanego ze środków programu Polskie Powroty finansowane są:
  • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
  • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy,
  • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom