piątek, 9 marca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia podyplomowe w Japonii. W ramach konkursu przyznanych zostanie siedem stypendiów na okres 18 lu 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Jak informuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej kandydaci do wyjazdu na studia podyplomowe do Japonii muszą spełniać następujące wymagania:
  • dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował dotychczas);
  • wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat;
  • w momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom