wtorek, 13 marca 2018


fot. Garett Mizunaka / unsplash.com CC0 1.0
Od 11 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji konkursu konkursu na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

W ramach programu INNOMOTO możliwe jest uzyskanie środków na badania przemysłowe i prace rozwojowe (bądź tylko prace rozwojowe) w branży motoryzacyjnej. Z wnioskami mogą występować przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw. Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 30 mln zł.

Tematyka zgłaszanych projektów musi wpisywać się w jeden z następujących obszarów badawczych:
  • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
  • innowacyjne pojazdy i napędy;
  • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Garett Mizunaka / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom