wtorek, 6 marca 2018


fot. Jacek Dylag / unsplash.com CC0 1.0
Od 30 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOship - program finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w sektorze stoczniowym. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł (wyłącznie dla regionów słabiej rozwiniętych - cała Polska z wyjątkiem województwa mazowieckiego).

Do konkursu można zgłaszać przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie, obejmujące przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, elementem przedsięwzięcia mogą być prace przedwdrożeniowe. 

Zgodnie z informacjami organizatorów minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 60 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Zdjęcie we wpisie: fot. Jacek Dylag / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom