wtorek, 27 marca 2018


fot. Tra Nguyen / unsplash.com CC0 1.0
Od 26 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 na "Programy kształcenia nauczycieli" dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Jak informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
Działania w projekcie mogą być realizowane wyłącznie na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską.
Programy kształcenia nauczycieli, realizowane w projekcie, muszą być opracowane w oparciu o programy wypracowane w projekcie pozakonkursowym Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli.
Wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu, nie posiada w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu w ramach Programu Kształcenia Nauczycieli

Zdjęcie we wpisie: fot. Tra Nguyen unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom