czwartek, 8 marca 2018


IPMA - logo
Do 20 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Polish Project Excellence Award 2018. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej zarządzanego projektu, zgodnie z modelem Project Excellence IPMA i promowanie dziedziny zarządzania projektami w środowisku biznesu. 

Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno projekty inwestycyjne jak i informatyczne, szkoleniowe, naukowo-badawcze czy też organizacyjne, bez względu na ich wielkość czy źródła finansowania.

Zgodnie z informacjami organizatorów wymagania dotyczące zgłaszanego projektu są następujące:
  • minimalny czas trwania projektu: 6 miesięcy
  • minimalna liczba członków zespołu projektowego: 6
  • minimalna liczba podwykonawców wewnętrznych/zewnętrznych: 1
  • projekt musi być ukończony, lecz nie wcześniej niż na 24 miesiące przed datą złożenia aplikacji.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom