wtorek, 13 marca 2018


Publikuj.dr - logo konkursu
Do 20 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Publikuj.dr. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione w 2017 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć badań nad literaturą i kultura polską lub językiem polskim. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 4 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zadaniem autorów prac doktorskich będzie ich prezentacja. Autor wyniki swojej rozprawy doktorskiej może zaprezentować w formie opisu, prezentacji, filmu, nagrania audio lub komiksu.

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium naukowe w wysokości 4 000 zł. Organizatorzy przewidzieli także trzy równorzędne wyróżnienia oraz wyróżnienie publiczności dla pracy konkursowej, która uzyska największą liczbę głosów w ankiecie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wypromowane na łamach "Biuletynu Polonistycznego".

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom