czwartek, 22 marca 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 14 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków na realizację projektów w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości. Uczelnia może otrzymać środki finansowe na realizację projektu w maksymalnej wysokości 3 mln zł rocznie.

Zgodnie z informacjami organizatorów przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej obejmujące cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:
 • uczelnie akademickie, których podstawowe jednostki organizacyjne prowadzą działalność naukową, w tym w zakresie twórczości artystycznej i sztuki, we wskazanych dla regionu grupach dyscyplin posiadają:
  • co najmniej kategorię naukową B,
  • uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych należących do tych grup dyscyplin;
 • uczelnie akademickie, w których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, posiadające:
  • co najmniej kategorię naukową B,
  • uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w zakresie dyscyplin naukowych lub artystycznych należących do wskazanych dla regionu grup dyscyplin.
Wsparciem w ramach programu nie mogą zostać objęte uczelnie, w których:
 • co najmniej:
  • połowa jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w co najmniej 4 dziedzinach nauki lub sztuki, albo
  • 2/3 jednostek organizacyjnych będących jednostkami naukowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A+ albo A oraz podstawowe jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w co najmniej 3 dziedzinach nauki lub sztuki,
 • żadna jednostka organizacyjna będąca jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie posiada kategorii naukowej C;
 • żaden kierunek studiów nie posiada negatywnej oceny programowej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom