czwartek, 1 marca 2018


Logo miasta Poznań
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na stypendia i nagrody miasta Poznania dla artystów. W ramach konkursów przyznane zostaną środki na nagrody artystyczne i  stypendia artystyczne.

Zgodnie z informacjami organizatorów od 2017 roku laureaci nagrody artystycznej otrzymają  60 000 zł. Wysokość stypendium jest uzależniona od liczby osób uhonorowanych przez kapitułę.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody lub stypendiów przysługuje:
  • dla Nagrody Artystycznej: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury
  • dla Stypendiów Artystycznych: radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, dotychczasowym laureatom Nagrody Artystycznej, stowarzyszeniom i fundacjom, szkołom działającym w Poznaniu, instytucjom kultury    Print Friendly and PDF
    SklepNaukowy

    Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom