wtorek, 20 marca 2018


http://www.granty-na-badania.com/2018/03/stypendia-na-studia-w-kolumbii.html
Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia, które umożliwiają podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich na uczelniach w Kolumbii. Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendia oferowane są przez Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą.

W ramach stypendium uzyskać można wsparcie w zakresie:
  • czesne;
  • miesięczne stypendium pokrywające koszty utrzymania;
  • jednorazowe stypendium na książki i niezbędne materiały;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
Szczegółowe informacje o ofercie stypendialnej można znaleźć na stronie internetowej MNiSW oraz na stronie internetowej ICETEX.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom