poniedziałek, 26 marca 2018


Logo University of AlbertaDo  16 kwietnia 2018 r. można składać wnioski w ramach Polish Doctoral Research Fellowship, który organizowany jest przez University of Alberta z Kanady. Konkurs adresowany jest do młodych polskich naukowców, którzy przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce. Osoba, która otrzyma stypendium, będzie je realizowała w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies.

Od wnioskodawców organizatorzy konkursu oczekują:
  • znajomości języka angielskiego;
  • dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego lub innego języka ze środkowej Europy;
  • udokumentowane badania w formie publikacji naukowych.
Organizatorzy oczekują także, że osoba która otrzyma stypendium, będzie angażowała się w życie naukowe i kulturalne uczelni oraz ułatwi kontakt z polskimi jednostkami naukowymi. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 27 600 dolarów kanadyjskich.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom