wtorek, 6 marca 2018


Logo programu strategicznego TECHMATSTRATEG
Od 9 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. (godz. 15:00) będzie trwał nabór wniosków w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Nowoczesne technologie materiałowe - TECHMATSTRATEG". Budżet drugiego konkursu w ramach programu wynosi 200 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do pierwszego konkursu w ramach programu strategicznego TECHMATSTRATEH można zgłaszać projekty, które dotycząc zagadnień z pięciu strategicznych obszarów problemowych:
  • Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.
  • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
  • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Całkowite koszty kwalifikowane pojedynczego projektu nie mogą być niż 5 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu nie może zaś przekroczyć 30 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom