środa, 28 marca 2018


fot. Lucas Vasquez / unsplash.com CC0 1.0
Od 27 kwietnia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw. Budżet konkursu wynosi 62,505 mln zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania na:
  • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Zdjęcie we wpisie: fot. Lucas Vasquez / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom