środa, 4 kwietnia 2018


http://www.granty-na-badania.com/2017/12/fundusze-norweskie-i-eog-110-mln-euro.html
Do 1 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu funduszy norweskich na międzynarodowe projekty w ramach Funduszu Regionalnego. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie minimum 1 mln euro na realizację współpracy transgranicznej i ponadnarodowej m.in. w zakresie badań naukowych. Budżet pierwszego naboru wynosi 15 mln euro.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację następujących zagadnień:
  • innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
  • włączanie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie biedy;
  • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa i wolności;
  • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Zgłaszany projekt musi być realizowany przez podmioty z przynajmniej trzech krajów. W projekcie mogą brać udział podmioty z państw-darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), państw-beneficjentów (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz kraje spoza Unii Europejskiej (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdwa, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, Ukraina).


 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom