poniedziałek, 23 kwietnia 2018


In Between? - logoRozpoczyna się rekrutacja do letniej i jesiennej edycji projektu edukacyjnego, zainicjowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność w kwietniu 2016. Młodzi Europejczycy zbadają historię dwóch regionów, aby podczas spotkań z mieszkańcami uporządkować rodzinne archiwa i zarejestrować wspomnienia. 

Tym razem uczestnicy wybiorą się w lipcu do Rijeki (Chorwacja) oraz na pogranicze czesko-słowackie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 maja.

Projekt In Between? jest kierowany do studentów i entuzjastów nauk historii, antropologii kulturowej, socjologii i sztuki audiowizualnej w wieku od 18 do 25 lat. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach (9-12 lipca) i w wizytach studyjnych (13-19 lipca).

Program warsztatów w Warszawie obejmuje teoretyczne podstawy metodologii przeprowadzania wywiadów, zagadnienia z zakresu pracy z kamerą i dokumentacji video, podstawy fotografii, rejestracji audio, digitalizacji i archiwistyki. Następnie, uczestnicy projektu, podzieleni na 6-osobowe grupy, wyruszą do miast i miejscowości przygranicznych, gdzie spędzą kolejne siedem dni, żeby przeprowadzić własne badanie metodą historii mówionej. Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, młodzież poznawać będzie w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości. Zgromadzone w ten sposób wspomnienia, nagrania dźwiękowe i video, fotografie, listy, a także zeskanowane dokumenty i inne świadectwa życia codziennego staną się bazą do opracowania relacji z podróży. Materiały będą udostępnione lokalnym i międzynarodowym archiwom, w tym do Narodowego Archiwum Cyfrowego i do Wirtualnego Sztetla (Muzeum Historii Żydów Polskich).

Formularz rekrutacyjny i Regulamin projektu (The Rules Governing the Recruitment of Participants) znajdują się na stronie http://www.enrs.eu/inbetween. Ocenie podlegać będą m.in. motywacje uczestników do udziału w projekcie, ich otwartość i gotowość do współpracy. Warunkiem udziału jest znajomość języka angielskiego i jednego z języków używanych w wybranym regionie.

Informacja prasowaPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom