czwartek, 26 kwietnia 2018


Polskie Towarzystwo Matematyczne - logo
Do 15 grudnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki. Do konkursu można zgłaszać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnikiem konkursu może być:
  • student uczelni wyższej działającej w Polsce,
  • absolwent uczelni wyższej działającej w Polsce przedkładający na konkurs swą pracę magisterską (licencjacką) w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia uzyskani tytułu magistra (licencjata).
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom