piątek, 6 kwietnia 2018


Open Life - logo
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń "Zabezpieczmy przyszłość". Do konkursu mogą zgłaszać się zgłaszać studenci i absolwenci uczelni wyższych, którzy obronili się albo planują się obronić w tym roku akademickim. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowania tematyką ubezpieczeń na życie, edukacja finansowa i budowanie świadomości ubezpieczeniowej, stworzenie możliwości rozwoju dla najlepszych studentów oraz podnoszenie jakości usług z sektora ubezpieczeniowego.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda - 6 000 zł brutto;
  • II nagroda - 3 000 zł brutto;
  • III nagroda - 1 000 zł brutto.
Laureaci Konkursu mają możliwość odbycia płatnego stażu w siedzibie organizatora przy ul. Przyokopowej 33 w Warszawie – w departamencie wybranym stosownie do wykształcenia i planów zawodowych Laureata. Czas trwania stażu, w zależności od zajętego miejsca w konkursie, będzie wynosił: 
  • nagroda I stopnia - trzymiesięczny staż, 
  • nagrody II i III stopnia - miesięczne staże.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom