wtorek, 24 kwietnia 2018


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - logo
Do 16 października 2018 r. można zgłaszać pracę w ramach XVI edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej. W ramach konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace, które zostały obronione między 1 października 2017 r. a 30 września 2018 r. Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP;
  • kopię egzemplarza pracy habilitacyjnej, cyklu publikacji powiązanych tematycznie, stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, pracy doktorskiej, magisterskiej lub licencjackiej, 
  • dwie recenzje pracy konkursowej (jedna może być od promotora pracy),
  • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że kolokwium habilitacyjne lub obrona pracy konkursowej odbyły się w tej uczelni pomiędzy 1 października 2017 r. a 30 września 2018 r. lub kopię uchwały o nadaniu pomiędzy 1 października 2017 r. a 30 września 2018 r. stopnia doktora habilitowanego za cykl publikacji powiązanych tematycznie lub kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich,
  •  kopię tłumaczenia na język polski, jeżeli praca konkursowa lub recenzje wymienione  w art. IV ust. 1 pkt. 2 i 3 zostały napisane w języku obcym.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora konkursu.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom