poniedziałek, 16 kwietnia 2018


Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac konkursowych wynosi 60 000 zł. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: przedsiębiorczość, innowacje, rozwój regionalny oraz technologie. 

Do konkursu można zgłaszać prace obronione między 1 stycznia 2018 r. a 30 września 2018 r. Autorami prac muszą być studenci szkół wyższych z terenu województwa małopolskiego lub studenci innych szkół wyższych, o ile są zameldowani na terenie województwa małopolskiego.

Prace zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć poniższych zagadnień:
1. przedsiębiorczość, w tym m.in.:
 • promocja przedsiębiorczości regionalnej
 • dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
 • promocja kultury przedsiębiorczości
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR S.A
 • innowacyjne systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji w przedsiębiorstwach.
2. innowacje, w tym m.in.:
 • fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
 • dobre praktyki w dziedzinie innowacji
 • transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
 • aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
 • analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.
3. rozwój regionalny, w tym m.in.:
 • Małopolska – regionem inwestorów
 • rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
 • możliwości inwestowania w regionie małopolskim
 • rozwój eksportu Małopolski
 • stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego
 • odnawialne źródła energii
 • innowacyjne technologie i produkty.
4. technologie, w tym m.in:

 • innowacyjne procesy technologiczne

  • innowacyjne materiały stosowane w procesach technologicznych
  • innowacyjne produkty w procesów technologicznych
  • innowacyjne technologie odzysku w tym recyklingu
  • innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów
  • zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne
  • budownictwo.
  W każdym z wymienionych powyżej czterech działów tematycznych, przewidziano następujące nagrody:
  • I stopień w wysokości 5 000 zł
  • II stopień w wysokości 3 000 zł
  • III stopień w wysokości 2 000 zł
  • 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł  Print Friendly and PDF
  SklepNaukowy

  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom