piątek, 27 kwietnia 2018


Logo Politechniki Śląskiej
Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt maskotki Politechniki Śląskiej. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Maskotka będzie wykorzystywana jako element promocji uczelni. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Maskotka ma odzwierciedlać działalność Politechniki Śląskiej, budzić pozytywne skojarzenia, promować wartości, jakim hołduje uczelnia, która uczestnicząc w rozwoju nauki, techniki i kultury, kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, obywatelskiej odpowiedzialności, społecznej aktywności, wzajemnego szacunku i tolerancji. Projekt maskotki musi być zgodny z misją i wizją Politechniki Śląskiej jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, który prowadzi innowacyjne badania naukowe i prace rozwojowe, kształci wysoko wykwalifikowane kadry na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a także aktywnie wpływa na rozwój regionu i społeczności lokalnych.
W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I miejsce - 3 000 zł;
  • II miejsce - 1 500 zł;
  • III miejsce - 500 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom