piątek, 27 kwietnia 2018


fot. Himesh Kumar Behera / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 maja 2018 r. trwa nabór prac w ramach konkursu prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji. Do konkursu można zgłaszać prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie, które były realizowane w roku akademickim 2017/2018.

Jak informują organizatorzy zgłaszane prace muszą być przygotowane w formie posteru (format 70x100 cm) oraz w formie 5-minutowej prezentacji. 

 Podczas oceny zgłoszeń pod uwagę będą brane następujące kryteria:
  • Oryginalność problemu naukowego
  • Wskazanie utylitarnego celu pracy
  • Zastosowane metody wizualizacji kartograficznej
  • Walory graficzno-estetyczne prezentowanego posteru
  • Sposób werbalnej prezentacji posteru przez autora (czas prezentacji ok. 5 minut)
Konkurs odbędzie się 25 maja 2018 roku na Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego,
ul. gen. W. Urbanowicza 2, Warszawa, w budynku nr 135 (LIPSK). Tego samego dnia również zostaną ogłoszone wyniki konkursu i odbędzie się wręczenie nagród.


Konkurs organizowany jest pod patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej oraz Przewodniczącego Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Zdjęcie we wpisie: fot. Himesh Kumar Behera / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom