wtorek, 3 kwietnia 2018


fot. Feliphe Schiarolli / unsplash.com CC0 1.0
W trybie ciągłym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór uczelni do realizacji programu "Mistrzowie Dydaktyki". W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. Budżet konkursu wynosi 9 270 000 zł.

Jak informuje MNiSW:
Projekt zakłada udział maksymalnie 1000 nauczycieli akademickich z 40 uczelni, którzy w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach polskich.
Szczegółowe informacje o programie Mistrzowie Dydaktyki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Zdjęcie we wpisie: fot. Feliphe Schiarolli / unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom