piątek, 27 kwietnia 2018


Herb miasta Szczecin
Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu prezydenta Szczecina dla młodych naukowców w dziedzinie nauk humanistycznych oraz w zakresie nowych technologii. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe, które powstały na szczecińskich uczelniach.

Zgodnie z informacjami organizatorów w przypadku prac z nauk humanistycznych w czasie oceny pod uwagę będą brane następujące aspekty:
  • Przedmiot prac powinna stanowić tematyka związana z Miastem Szczecin lub opis rozwiązania możliwego do wdrożenia w Mieście.
  • Prace powinny reprezentować wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy, adekwatny do wymogów prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych.
  • Przedmiot badawczy prac powinien korespondować z aktualnymi potrzebami Miasta, w szczególności w zakresie dyscyplin i obszarów badawczych ważnych dla rozwoju Miasta.
W przypadku prac w zakresie nowych technologii pod uwagę będą brane ich następujące aspekty:
  • Przedmiot badawczy prac powinien dotyczyć problematyki i opracowania zastosowania nowoczesnych technologii i innowacji w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
  • Preferowanymi wyróżnikami pracy są jej potwierdzone zastosowanie w praktyce oraz udany proces komercjalizacji wyników badań.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie (nauki humanistyczne, nowe technologie), który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom