wtorek, 10 kwietnia 2018


Logo - Mazowsze serce Polski
Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji programu Praktyki u marszałka. Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych, studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie Mazowsza i zameldowanych w województwie mazowieckim. Praktyki trwają 150 godzin zegarowych i są płatne w wysokości 2 005 zł brutto (umowa zlecenie).

Na praktyki mogą zgłaszać studenci:
 • studiów dziennych I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich i magisterskich);
 • zameldowani na pobyt stały na terenie województwa mazowieckiego;
 • studiujący na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego;
 • którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów;
 • którzy nie ukończyli 26 lat (status aktualny na ostatni dzień praktyk).
Organizatorzy przygotowali ok. 100 miejsc w następujących departamentach i delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
 • Kancelaria Marszałka
 • Kancelaria Sejmiku
 • Departament Organizacji
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Departament Opłat Środowiskowych 
 • Departament Kultury, Promocji i Turystyki
 • Departament Edukacji Publicznej i Sportu 
 • Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji
 • Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
 • Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
 • Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom