piątek, 6 kwietnia 2018


Młodzi w Łodzi - logo
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa rekrutacja w ramach projektu Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2018. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy oraz wsparcie firm z Łodzi i okolic w znalezieniu stażystów na okres wakacyjny.

Zgodnie z informacjami organizatorów w projekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) łódzkich uczelni.

Jak informują organizatorzy wszystkie staże w projekcie "Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne" są płatne. Pracodawca zobowiązuje się do podpisania ze studentem umowy cywilnoprawnej i wypłacenia wynagrodzenia w kwocie minimum 13,70 zł brutto za 1 godzinę, czyli 2 100 zł brutto za każdy pełny miesiąc trwania stażu w pełnym wymiarze godzin pracy.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom