środa, 11 kwietnia 2018


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 4 maja 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu Rozwój Sportu Akademickiego. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, zgrupowań lub imprez sportowych, albo w innych innowacyjnych formach.  Budżet programu wynosi 1,5 mln zł.

Zgłaszane projekty badawcze powinni dążyć przede wszystkim do realizacji następujących celów:
  • promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
  • udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
  • wspierania międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport (w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej);
  • wsparcia polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom