środa, 25 kwietnia 2018


Logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Do 16 października 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VI edycji konkursu na informację medialną dotyczącą ochrony własności przemysłowej. Konkurs adresowanych jest do autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Pula środków na nagrody dla autorów najlepszych zgłoszeń wynosi 25 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu spośród przesłanych zgłoszeń kapituła konkursu wybierze pięć najlepszych. Ich autorzy otrzymają nagrody o wysokości 5 000 zł każda. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
 


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom