piątek, 20 kwietnia 2018


Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 15 czerwca 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VI edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych. Celem konkursu jest wpływanie na rozwój polskiej myśli ekonomicznej przez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Pula nagród w konkursie wynosi 170 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać pracę, na podstawie których ich autorzy uzyskali stopień doktora lub doktora habilitowanego w terminie między 01.01.2016 r. a 31.12.2017 r. Prace do konkursu mogą zgłaszać autorzy, a także uczelnie oraz promotorzy i recenzenci za zgodą autora.

Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
Kategoria prac doktorskich
  • I nagroda (Nagroda Prezesa NBP) - w wysokości 30 000 zł;
  • trzy wyróżnienia - w wysokości 10 000 zł każde.
Kategoria prac habilitacyjnych
  • I nagroda (Nagroda Prezesa NBP) - w wysokości 50 000 zł;
  • trzy wyróżnienia - w wysokości 20 000 zł każde.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom