środa, 2 maja 2018


fot. Andrea Anastaskis / unsplash.com CC0 1.0 Nad czym pracują laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki? Co osiągnęli dzięki grantom? Dlaczego warto starać się o pieniądze z grantów NCN, funduszy norweskich czy ERC? Warsztaty dla naukowców, którzy chcieliby poprowadzić projekt badawczy i zdobyć finansowanie odbędą się 9 i 10 maja podczas Dni Narodowego Centrum Nauki w Gdańsku.

Oprócz warsztatów dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych zaplanowano również spotkania dla osób zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz o granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

Podczas paneli dyskusyjnych omówione zostaną strategiczne założenia i cele systemu grantowego w Polsce. Eksperci wskażą wyzwania stojące przed NCN, a zaproszeni laureaci konkursów zaprezentują efekty swoich projektów i pokażą, dlaczego warto się starać o granty.

Warsztaty dla wnioskodawców potrwają dwa dni. Mogą w nich wziąć udział osoby prowadzące badania naukowe, które nie kierują i nie kierowały dotąd projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW lub NCN.

Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie co najmniej dwóch publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym (w ciągu ostatnich 5 lat w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu lub 10 lat - w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce). Naukowcy dowiedzą się, jak powinnien przebiegać proces ubiegania się o finansowanie projektów badawczych i jak prawidłowo wnioskować o pieniądze.

Szkolenia dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych poprowadzą pracownicy NCN, którzy obsługują projekty badawcze. Będą oni odpowiadali na pytania związane z przygotowaniem wniosków oraz realizacją projektu od strony formalnej.

Dodatkowe spotkanie dla badaczy współorganizuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Jego uczestnicy dowiedzą się, co zrobić, aby dostać grant ERC i gdzie można szukać wsparcia. Podczas Dni NCN podane zostaną informacje o terminach pierwszych konkursów i obszarach badawczych, które będą wspierane z funduszy norweskich i EOG. Do 2024 r. NCN przekaże naukowcom z tego źródła blisko 110 mln euro.

Dni NCN odbędą się w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie NCN. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Pozostałe spotkania mają charakter otwarty.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie we wpisie: fot. Andrea Anastaskisunsplash.com CC0 1.0
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom