czwartek, 24 maja 2018


Giełda Papierów Wartościowych - logo
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą prace dyplomowe dotyczące rynku kapitałowego. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Pula nagród w konkursie wynosi 22 000 zł.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej – 8 000 zł,
  • dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 5 000 zł,
  • dla autora najlepszej pracy licencjackiej – 3 000 zł.
Autorom kolejnych wyróżnionych prac przyznane zostaną płatne staże na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora - praca magisterska, praca doktorska.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom