czwartek, 10 maja 2018


Logo Preply
Od 15 maja 2018 r. do 29 czerwca 2017 r. trwa nabór w ramach konkursu Preply na esej "The importance of multilingualism to personal and professional development". Konkurs adresowany jest m.in. do studentów i doktorantów. Celem konkursu jest podniesienie poziomu świadomości młodych ludzi na temat edukacji. Pula nagród w konkursie wynosi 3 500 dolarów.

Zgodnie z informacjami organizatorów uczestnicy konkursu zgłaszają eseje w formie elektronicznej na stronie internetowej https://preply.com/en/scholarships Praca w formie eseju powinna być napisana w języku angielskim i mieścić się w limicie 500 słów. Dokument musi zawierać imię i nazwisko oraz nazwę instytucji edukacyjnej. Każdy esej musi zawierać wyrazy "edukacja online", "wielojęzyczność" i "rozwój zawodowy".

Laureaci konkursu, którzy zostaną wyłonienie w wyniku głosowania, otrzymają następujące nagrody:
  • I miejsce - 2 000 dolarów;
  • II miejsce - 1 000 dolarów;
  • III miejsce - 500 dolarów.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom