poniedziałek, 7 maja 2018


Logo Muzeum Historii Polski
Do 7 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu literackiego pn. 40 pokoleń, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski. Konkurs ma charakter otwarty, a jego celem jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie  książkowej. Pula nagród w konkursie wynosi 21 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia:
  • Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?
  • Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.
  • Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy.
Do konkursu można zgłaszać teksty, który odbiorcami będą dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat).

W ramach konkursu przyznane zostaną trzy nagrody po 7 000 zł każda.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom